Zima hory prekročila,
zeleň mrazom popálila,
zem narieka po údolí,
že to bolí, veľmi bolí.
Jaj, jaj, jaj…

Mrákava sa pohla sivá,
bielym snehom zem zakrýva.
Svet pod mračnom otmavieva,
uspávanky vietor spieva.
Hú-ú-hú, hú-ú-hú….

Ale zima vraví zemi:
Neplač, to sa všetko zmení.
Zabudneš na stromy, kvieťa,
ako dieťa uspíme ťa.
Haj, haj, haj, haja, haj…

Janko Matuška