snehuliak11.jpgFijú, fijú
Fijú, fijú, hejsa, hopsa, hopsasa,
pani Zima perinôčky natriasa.
Jak natriasa, tak natriasa veľký mech,
zase bude celá hora samý sneh.
Tak to má byť, vtedy v zime dobre je,
keď nasype snehobiele záveje.

Fijú, fijú, chumelí sa veselo,
asi preto spievať sa nám zachcelo.
Len sa sypte, biele vločky – sestričky,
na chodníčky, na stromy a na kríčky.
Chumelí sa, chumelí sa veselo,
aj vločke sa spievať s nami zachcelo.

Zima
Padá sniežik padá, do našeho dvora.
Pod perinu bielu ukryla sa hora.
Padá sniežik padá, biely, mäkký sneh.
Poďme, chytro deti, na najbližší breh.
Vytiahneme lyže, vytiahneme sane,
už sú plné peria záhrady a stráne.
Biele vločky snehu krúžia sem a tam.
Radujme sa deti, zima prišla k nám.

Sneh už padá

Sneh už padá ako vala,
ako kúdeľ z praslice.
Otvárajte domy, vráta,
sú ho plné ulice.

Zima
Zima prišla, zima je tu,
do krokov sa vločky pletú.
Dofrčala v bielom voze
teraz sedí, kde len môže.

Zima prišla padá sneh,
všade počuť krik a smiech.
Ja tiež doma nebudem,
na saniach sa poveziem.

Padá sniežik
Padá, padá, biely sniežik na lesy a stráne.
Deduško náš s babkou zimou chystajú si sane.
Rozbehnú sa šírym svetom i k nám zavítajú.
A tu všetkým dobrým deťom po darčeku dajú.

Zimulienka
Zima, zima, zimulienka,
už je snehu po kolienka.
A keď bude padať zas,
bude mi po samý pás.

Padá, páda sniežik biely
na ploty a vráta.
Odtiaľ na nás usmieva sa
sťa cukrová vata.

kluc.pngSnehová vločka
Bim, bam, bim, bam,
spadla vločka snehová,
bim, bam, bim, bam,
zobudila medveďa.
Vstávaj, medveď,
bim, bam, bom,
zober sánky a poď von!
Medveď sa však naľakal,
že on veru privčas vstal,
obrátil sa, zavrel dom
a ďalej spal, bim, bam, bom.

Veverička
Padá sniežik na jedličku,
posypal aj veveričku.
Veverička si smelo
poskakuje veselo.

Brúsi zuby na jedličke
a hojdá sa na vetvičke.
Vylupuje zrniečko,
pozerá na slniečko.

Rozhovor
Snehuliačik bielučký,
kde máš teplé papučky?
V noci veľká zima je,
kto ti nôžky zohreje?
Sneh je teplá perinka,
v nej sa vyspím, Janinka.

Nebojíš sa v noci sám?
Na hviezdy sa pozerám.
A keď príde tmavá noc?
Psíka pozvem na pomoc.
Spi, Janinka, už je čas.
Dovidenia, zajtra zas.

Perinbaba
Jedného dňa odvial vietor,
pani jeseň kdesi svetom.
Na známosť sa všetkým dáva,
Perinbaba práve vstáva.
Do práce sa rýchlo dala,
celý svet hneď cukrovala.
Mrazila a bielila,
deťom líčka farbila.

Zima
Biela zima, veľké mrazy
snehuliačik, či ťa mrazí!
Hoď si kabát na seba.
– Mne a zima? Ale ba!
Nič krajšieho pre mňa nieto,
zima, to je moje leto
veľká zima, biely sneh
sánkovačka, detský smiech.

Aj keď hvízda fujavica,
aj keď hvízda fujavec,
aj keď mráz nám štípe líca,
sanica je dobrá vec.
Fijú, fijú, fijú
zimný vietor fúka,
kto sa bojí guľovačky,
nech zostane dnuká.

Meluzína
Počúvajte spolu, deti:
Čo to hviždí, čo to letí?
Už nám fúka do komína
chladná pani meluzína.
My sa jej však nebojíme,
dobre v piecke zakúrime.