Sanica
Šepkala si vrana s vranou
za stodolou otrhanou,
že si kúpia nové sane,
čo sa zmestia štyri na ne.

Stoja sane okované,
sadajú si vrany na ne
a už letia dolu v letku,
starý vraniak naprostriedku.

Z hory sa im sova díva,
sanice je žiadostivá,
prisadne si na kraj sánok
medzi kŕdlik pyšných vránok.

Letia sane briežkom dolu,
vrany majú dobrú vôľu,
iba vraniak v hrde veľkom
rovnováhu stratil celkom.

Prekoprcli sane v letku,
vreštia vrany v divom zmätku,
pani sova plačom kvíli,
okuliare jej rozbili.

Za stodolou otrhanou
jojká vraniak s čiernou vranou
a na stráni dodrúzgané
ležia sane okované.

Meduška
Zima, zima, sviatky veľké!
My spievame Medulienke.
Želáme jej v novom roku
radosti na každom kroku.
Ak sa pieseň podarí,
Meduška nás obdarí.
Dobre sme sa, dobre mali,
vrecko sme si vyspievali.
A v tom vrecku, čimčari,
bude dobrôt do jari.

Vtáčiky v zime
Zima vbehla za vrátka,
vyplašila vtáčatká.
Sneh sa sype, vietor hudie,
čo len s nami teraz bude?
Nezhyniete, moji malí,
kŕmidlo sme na strom dali.

V. Reisel – Vtáča v zime
Sedí vtáča na haluzi,
nespieva, len roní slzy.
Hlad ho morí, neboráka,
čo položiť do zobáka?
Semiačok niet v tráve, v kríčku.
Kto by myslel na pesničku?
Videli ho chlapci malí,
vzápätí si povedali:
„Ostane to vtáča nemé?
Zrniečok mu nasypeme.
Aby keď jar zletí k stráni,
spievalo nám ako vlani.“

Zvieratká v zime
Fúka, sneží, vrana kráka,
hľadá niečo do zobáka.
Krok, krok, ešte krok,
plný bodliak semienok.
Nie je jej zima? Nie je.
Teplučké perie ju hreje.

Prečo sa zvieratká zrazu
neboja tuhého mrazu?
Poviem ti to pošušky-
majú zimné kožúšky.
Nie je im chladno? Nie je.
Teplučký kožuch ich hreje.

Príroda zvieratká
na zimu oblieka.
Zvieratká áno,
ale nie človeka.
Nie je ti zima? Nie je.
Mňa teplá vetrovka hreje.

Dunčo a sneh

Robia vločky
vzduchom krôčky
a hneď všetky do radu
zasypali búdu s Dunčom,
dvor i celú záhradu.
Keď sa spýtal Dunčo detí,
čo to biele znamená,
ušla sa mu do kožucha
jedna guľa studená.

Zajac

Zima je, zima je,
ušiačik – hup!
Kdeže si, kdeže si,
nájdeš dnes hlúb?

Chorá srnka

Odtrhla si srnka v hore
raz lízanky cencúľové.
Teraz plače pri mame,
hrdielko má boľavé.

Vtáčia hostina
V záhrade sa začína
zimná vtáčia hostina.
Do krmítka deti dali,
čo po dvore pozhŕňali.
Na jar vtáčky na kríčku
dajú deťom pesničku.

Prvý sneh
Po studenom ráne
sadla vrana k vrane.
Pošepla jej do ucha,
že je doma porucha,
že do hniezda spadla hviezda,
za ňou druhá, tretia.
Biele sú a svietia.