25. marec – Deň počatého dieťaťa („DPD“), je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. 25. marca slávia sympatizanti Deň počatého dieťaťa a v období okolo tohto termínu sa uskutočňujú rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia.

Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve v týždni od 22. 3. 2010 do 28. 3. 2010. Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia. Kto nosí bielu stužku, vyjadruje sa za ochranu každého počatého dieťaťa!

V roku 2010 sa uskutoční 10. ročník kampane.

Prečo práve 25. marec?

25.marec je na Slovensku zákonom vyhlásený za pamätný „Deň zápasu za ľudské práva“, ktoré sú dnes odopierané práve nenarodeným deťom. Takisto kresťania na celom svete oslavujú v tento deň spomienku na počatie Ježiša Krista, vďaka čomu úcta k nenarodeným deťom bola v kresťanskej civilizácii samozrejmá po celé stáročia. Z týchto dôvodov v roku 2005 vyhlásilo Fórum života 25. marec za Deň počatého dieťaťa.

Základné ciele DPD

Cieľom kampane nie je iba šíriť úctu ku každému dieťaťu od počatia, ale aj zdvihnúť verejne hlas na ich obranu, šíriť argumenty v prospech ochrany detí a dať možnosť verejne prejaviť postoj za život.

Biela stužka

Symbolom úcty k životu počas kampane je biela stužka. Pripnutím si jednoduchej bielej stužky sa môžu všetci stať nositeľmi posolstva kampane. Stužku si môže každý vyrobiť sám, alebo získať od dobrovoľníkov na rôznych miestach, napr. na námestiach niekoľkých miest na Slovensku. Nosenie bielej stužky je jedným z hlavných propagačných nástrojov kampane. Médiom nie sú v tomto prípade elektronické médiá ani reklamné plochy, ale samotní ľudia, ktorí sú najvhodnejším „médiom“ na odovzdávanie posolstva úcty k životu.

www.25marec.sk

Minulý rok Fórum života v spolupráci s detskou organizáciou eRko a ďalšími mládežníckymi organizáciami spustili ku kampani špeciálnu stránku www.25marec.sk, ktorá sprostredkováva ciele kampane aj počas roka.