Na komunikáciu so štátnymi inštitúciami a úradmi sa vyžadujú overené listiny. Jedným z takýchto tlačív je úradný preklad. Potvrdzuje správnosť, resp. doslovnú zhodu s originálom. Na jeho sprostredkovanie sú nevyhnutné špeciálne jazykové zručnosti a ostatné požiadavky úradných úkonov v prostredí štátnych orgánov. Aké znaky musí spĺňať úradný preklad?

Čím je špecifický úradný preklad?

Pri žiadosti o úradný preklad sa môžete stretnúť aj s inými pomenovaniami. Poznáme ho ako súdny preklad, overený preklad alebo preklad s pečiatkou. Stále však ide o preklad overený súdnym znalcom, presnejšie úradným prekladateľom, ktorý pre istú jazykovú kombináciu absolvoval skúšky pod vedením ministerstva vnútra. Preklady garantujú úplnú zhodu s pôvodným textom, precízne a jednoznačné použitie pojmov, medzinárodne uznávaných vo formálnom úradnom prostredí.

Môže ísť o jeden z najviac používaných úradných prekladov angličtiny, ktorý obsahuje podpisy a pečiatky, ktoré bývajú doplnené aj prekladom ich znenia. Dôležité je previazať úradný preklad trikolórou k originálu. Charakterizuje ho prekladateľská doložka (vyhlásenie o úplnom preklade). Na záver oprávnení podpíšu a opečiatkujú preklad.

Akých dokumentov sa môže týkať úradný preklad?

Vo formálnom prostredí sa najčastejšie vyžaduje preklad s pečiatkou na rodných a sobášnych listoch, na finančných výkazoch a výpisoch z obchodného registra. Bežne sa vyhotovujú aj pre vodičské preukazy, vysvedčenia či vysokoškolské diplomy.

Náš tip – Pre široké medzinárodné obchodné styky sa dnes vyžaduje dokladovať správnosť prekladu už vo všetkých jazykoch. Popri najrozšírenejších, akými je angličtina a rýchle a expresné úradné preklady nemčina, sa moderné prekladateľské agentúry špecializujú na všetky jazykové kombinácie.

Takmer každú agentúru je možné požiadať o úradný preklad aj mailom a telefonicky. Keďže väčšine úradov stačí scan prekladu, odovzdajú vám ho ozaj rýchlo, elektronicky. Služby sa jednoducho prispôsobujú modernej komunikácii!

Zdroj obrázku: Africa Studio / Shutterstock.com