kluc.pngThis little light of mine
I’m gonna let it shine
This little light of mine
I’m gonna let it shine
This little light of mine
I’m gonna let it shine
Let it shine, let it shine, let it shine

Down in my heart
I’m gonna let it shine
Down in my heart
I’m gonna let it shine
Down in my heart
I’m gonna let it shine
Let it shine, let it shine, let it shine

Down in South America
I’m gonna let it shine
Down in South America
I’m gonna let it shine
Down in South America
I’m gonna let it shine
Let it shine, let it shine, let it shine

Ain’t gonna make it shine
Just gonna let it shine
Ain’t gonna make it shine
Just gonna let it shine
Ain’t gonna make it shine
Just gonna let it shine
Let it shine, let it shine, let it shine

This little light of mine
I’m gonna let it shine
This little light of mine
I’m gonna let it shine
This little light of mine
I’m gonna let it shine
Let it shine, let it shine, let it shine