kluc.pngBaa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes sir, yes sir,
Three bags full.

One for the master,
One for the dame,
And one for the little boy
Who lives down the lane.

Baa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes sir, yes sir,
Three bags full.

One to mend the jerseys
one to mend the socks
and one to mend the holes in
the little girls’ frocks.

Baa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes sir, yes sir,
Three bags full.

Pri kliknutí na kľúč zaznie melódia piesne.

Na ilustrované video a spievanú pesničku sa môžete pozrieť tu: