Mravce

Mravce, mravce, mravčeky
stavajú si kopčeky.
Stavajú si kopce
a v tých kopcoch domce.
Keď niekto nemôže,
hneď mu druhý pomôže.
Takto všetci svorne
budujú si pilne
mravenisko silné.

Mravček

Polámal sa mravček,
vie to celá hora,
o polnoci zavolali
mravčieho doktora.
Doktor klopká na srdiečko,
lieky predpisuje:
trikrát denne prášok cukru,
chlapík z neho bude.
Dali prášok podľa rady,
mravček ďalej stonal,
celý deň bol ako v ohni,
v noci jojkal – plakal.
Štyria stoja pri postieľke,
piaty utešuje:
“Nič sa neboj kamarát,
ráno dobre bude.”
Pofúka mu rameno,
pohladí ho po čele,
hop, a mravček ráno zdravý
skáče z postele.

Mravček

Malý mravček nesie klát,
že si bude stavať hrad.
Spadol mu klát na nohy,
plače mravček úbohý.
Prileteli včeličky
utreli mu slzičky,
“Neplač, mravček, dám ti med,
zahojí sa nôžka hneď!”.

Stratený mravček
Už slniečko hlavu kloní,
malý mravček slzy roní.
Do cesty mu kameň prišiel
a už nevie, odkiaľ vyšiel.

Obišiel ho desaťkrát,
keď ho našiel kamarát.
Oslovil ho milo menom.
Nebudeš spať pod kameňom!

Pomôžem ti veľmi rád,
kráčaj za mnou, kamarát!
Za chvíľočku maličkú
nájdem tvoju mamičku.

Vašich najmenších určite potešia aj ďalšie básničky - vykúšajte napríklad o chrobáčikoch či vtáčikoch.