Lastovička
Miroslav Válek

Lastovička vo fraku
a v hlinenom baraku?
Veď vidí aj slepý,
že si z blata lepí dom.

Zato pekne v suchu
zje si svoju muchu,
keď ukončí lov.

Už nezmokne v daždi,
už má ako každý
strechu nad hlavou.

Zvesť
Oznamujú lastovičky,
že sa blížia chladné dníčky.
Vybavené pasy majú,
ráno na juh odlietajú.

O vetre a buku
Duje vetrík – fúka
od buka do buka.
A hora – horenka
zavše si zastenká:
jak ten vetrík fúka
od buka do buka.

O starej sove

Kto to v noci húka
na konári buka?
To tá sova stará
také divy stvára.
Veselo si húka
na konári buka

O kukulienke
Kukulienka, kuku…
vidím ťa na buku.
Nauč aj mňa kukať,
dám ti zlatý dukát.
Margita Figuli

Pršalo zvečera
Ľudmila Podjavorinská
Pršalo zvečera, ninini,
umokli svrčkovi periny.

Zmokla mu halienka, jejeje,
kdeže sa na nôcku podeje?

Trblietavá kúzelníčka
Jašterička – kúzelníčka
stokrát mení farbu trička,
keď slnečné triky chystá.
Bystrá ako voda čistá,
raz je iná, raz tá istá.
Kto sa schuti nezasmeje,
keď ju vidí tam, kde nie je?

Pantomíma na komíne
Tancujú bociany na komíne,
pokým sa sychravé ráno minie.
Raz na jednej, raz na druhej nohe
čakajú slniečko na oblohe.
Skrehnuté bociany na komíne
tancujú ako v pantomíme.