Zlatíčko
Moje malé zlatíčko,
pošteklím ťa na líčko.
Pohladkám ti tváričku,
bábätkovskú maličkú.
Potom ti dám sladký božtek
na voňavý malý nožtek.

Ráno
Slniečko už dávno vstalo,
anjelika pobozkalo..
Dobré ránko, krásny dníček,
prajem ti, môj anjeliček.

Vstávaj hore zaránky,
obujeme topánky.
Upraceme postieľôčku,
prečítame rozprávočku.

Prsty
Prvý, ten je ešte malý,
druhý zlatom omotali,
tretí dlhý ako had,
štvrtý ukazuje rád,
piaty tlstý, sťa dva prsty.

Kúpanie
Vodička nám krásne tečie,
kto nám dievčatko vyzlečie?
Vyzliekla ho mamička,
vo vani je vodička.
Už ma do nej rýchlo daj,
nech sa s tebou pekne hrám.

Mastím
Mastím, mastím krásne líčka,
nech ligoce sa nám tvárička.
Namastím aj za uškom,
nech si čulá ako hrom.

Masírujem krásne rúčky,
nech sú hebké ako vločky.
Namastím aj prstíky,
malé ako chrústiky.

Teraz príde na rad bruško,
masírujem celou dĺžkou.
Krásne malé nožičky,
pobozkáme prstíčky.

Už nám vonia celý dom,
od bábätka krásneho.