Istý gazda mal šesť synov. Boli usilovní a mocní, no často sa hádali a zavše sa aj pobili. Otec si veľmi želal, aby prestali s hádkami a bitkami a žili spolu v pokoji. Ale nepomáhalo ani pekné slovo ani pokarhanie.
Gazda preto neustále rozmýšlal, co by mal urobit, aby boli synovia svorní. Jedného dna ich zavolal k sebe, ukázal im zväzok prútov a povedal:
“Želám si, aby jeden z vás zlomil tieto prúty bez toho, aby ich vytiahol zo zväzku.”
Synovia sa o to pokúšali jeden po druhom. Vynaložili na to všetku svoju silu a zručnosť, ale zlomiť prúty sa im nepodarilo.
Starý muž rozdelil prúty a každému podal po jednom. Synovia ich poľahky zlomili.
Vtedy otec povedal: “Samotný prút je slabý. Silným sa stane len vtedy, keď je vo zväzku s ostatnými. Podobne aj vy budete silní, kým budete jednotní. Keď sa rozídete, ľahko vás premôžu.”
Poučenie:
V JEDNOTE JE SILA…