V prvom rade by som vás chcela požiadať, aby ste tento návod využívali čisto na súkromné účely a nie na komerčný predaj. Je to môj vlastný návod a nerada by som videla, že niekto ponúka bábiky s takýmito klobúčikmi na predaj, očakávam lojálnosť.
Ja háčkujem z Nely, ale dá sa použiť aj Camilla.
Uháčkujeme 6 retiazkových očiek (RO), ktoré spojíme pevným okom (PO) do krúžku. Do tohto kruhu vháčkujeme 3RO a 15 dlhých stĺpikov (DS). Zakončíme PO do horného RO.
Prejdeme pevným okom medzi 3RO a prvým DS, podoberieme všetky nitky a háčkujeme 4RO-1DS-1RO. Vynecháme 2DS (t.j. jednu medzeru medzi nimi) a medzi 3. a 4. DS vháčkujeme 1DS-1RO-1DS-1RO. Opäť 2DS vynecháme a opäť háčkujeme motív 1DS-1RO-1DS-1RO. Takto pokračujeme až do konca rady, končíme PO do 3RO z prvých štyroch.
Prejdeme PO pod voľné RO medzi prvými troma RO a jedným DS z predchádzajúcej rady a vháčkujeme motív 3RO-1RO-1DS-1RO. Pod ďalšie voľné RO vháčkujeme motív 1DS-1RO-1DS-1RO. Tento motív opakujeme až do konca, žiadne očko nevynechávame. Končíme PO do tretieho RO z prvých štyroch.
Zostaneme v treťom RO z predchádzajúcej rady a uháčkujeme 3+2RO. Teraz budeme vháčkovávať motív vždy pod retiazkové oká medzi jednotlivými motívmi 2DS-1RO. Končíme 2DS pod posledné RO a pevným okom do tretieho RO z prvých piatich.
Tento motív opakujeme ešte v 2 riadkoch.
Uháčkujeme 2 riadky KS.
V ďalšom riadku striedame 2KS a 3RO (pichneme vždy ob 3KS z predchádzajúcej rady).
Teraz striedame 5DS, ktoré háčkujeme na retiazku a 1KS medzi 2KS z predchádzajúcej rady.
V ďalšom riadku prejdeme pevnými okami do stredu volániku a budeme striedať 3KS (háčkujeme na volániku) a 3RO.
Posledný riadok striedame 2KS a 6DS. Ukončíme.

V prípade, že potrebujete väčší klobúčik, tak si musíte vzor upraviť tak, aby vám pasoval.