kluc.pngIf you’re happy and you know it,
clap your hands (clap clap)
If you’re happy and you know it,
clap your hands (clap clap)
If you’re happy and you know it,
then your face will surely show it
If you’re happy and you know it,
clap your hands. (clap clap)

If you’re happy and you know it,
stomp your feet (stomp stomp).

If you’re happy and you know it,
shout “Hurray!” (hoo-ray!)

If you’re happy and you know it,
do all three (clap-clap, stomp-stomp, hoo-ray!)

Pri kliknutí na kľúč zaznie melódia piesne.
Na ilustrované video a spievanú pesničku sa môžete pozrieť tu: