Asi 5 detí sa drží za ruky v kruhu a pritom spieva:

Vijeme vence, vijeme
v poli dosť kvetov nájdeme,
z červených, bielych
venček si celý nájdeme.

Kvetinárka:
(obzerá si margarétku, ktorá je mimo kruhu)
Sukienka biela riasnatá,
v prostriedok gombík zo zlata,
ako ťa volajú?

Margarétka:
Mňa zná v poli tráva všetka,
volajú ma margarétka.

Kvetinárka:
(otočí sa ku kruhu a opýta sa)
Hej dietky kvietky, potrebujeme margarétku?

Deti odpovedajú:
Potrebujeme, potrebujeme,
ponáhľaj sa k nám, zapliesť ťa chceme.

Margarétka vojde do kruhu a deti spievajú a točia sa:
Vijeme vence, vijeme…

Kvetinárka:
(príde ku klinčeku, ktorý je mimo kruhu)
Kvetinka malá, neveľká,
klobúčik šitý z plamienka,
ako ťa volajú?

Klinček:
Mňa zná každý kvet a kríček,
ja sa volám poľný klinček.

Kvetinárka:
(otočí sa ku kruhu a opýta sa)
Hej dietky kvietky, potrebujeme klinček?

Deti odpovedajú:
Potrebujeme, potrebujeme,
ponáhľaj sa k nám, zapliesť ťa chceme.

Klinček vojde do kruhu a deti spievajú a točia sa:
Vijeme vence, vijeme…

Kvetinárka:
(pýta sa zvončeka, ktorý je mimo kruhu)
Šaty ako modré nebo,
kde som sa len stretla s tebou?
Kto si?

Zvonček:
Zvoním z rána na deň nový,
ja som zvonček fialový.

Kvetinárka:
(otočí sa ku kruhu a opýta sa)
Hej dietky kvietky, potrebujeme zvonček?

Deti odpovedajú:
Potrebujeme, potrebujeme,
ponáhľaj sa k nám, zapliesť ťa chceme.

Zvonček vojde do kruhu a deti spievajú a točia sa:
Vijeme vence, vijeme…

Zdroj obrázkov: unsplash.com