Každý, kto už cestoval na dovolenku s dieťaťom, vie, že je veľmi dôležité, pripraviť si vopred nejaký zaujímavý program na samotné cestovanie, keď sú všetci členovia rodiny uväznení na malom priestore niekoľko hodín a nuda spojená s otázkami tipu: “kedy tam už budeme?” sa dokáže riadne pohrávať aj s tými najpevnejšími nervami rodičov.
Už doma pripravte deti na dovolenku. Pripomeňte im, že treba predovšetkým myslieť na vodiča, ktorý chce všetkých spolucestujúcich dopraviť v poriadku do cieľa. Vysvetlite im, kam idete, asi ako dlho môže trvať cestovanie, nesľubujte však nič, čo sa vzťahuje na čas, keďže dopredu iba ťažko odhadnete zápchy na diaľniciach či iné neplánované prerušenie cesty. Ak máte možnosť, počúvajte v rádiu pravidelne hlásené správy z diaľníc.

Naplánujte si prestávky na oddych, jedlo, WC a trochu pohybu. Možno už niekto z vašich známych pozná cestu a vie vám poradiť pri voľbe motorestov s dobre vybavenými detskými ihriskami.
Pribaľte si i drobné hry, knihy, obľúbené CD- ale nie do kufra, majte ich poruke.
Neberte nič hlučné, veď treba brať aj ohľad na vodiča.
Nezabudnite na dostatok tekutín, aj za cenu častejších prestávok. Sladkosti radšej obmedzte, lebo cukor mobilizuje deti ešte viac.

A tu je niekoľko možností na zábavu pri cestovaní :

Túto výplň času sme dostali v lietadle pre nášho syna, ale môžete si ju vyrobiť i vlastnoručne. Je to na princípe pexesa, hráči hľadajú dvojice, ale tu musia ukladať kartičky na podložku. Ak si vytvoríte viac druhov podložiek, predídete tým tzv.ukladaniu spamäti.

Jednou zo zábaviek na cestu môže byť i tipovacia hra. Potrebujete k nej jeden pohár a za hrsť strukovín, mincí, korálok, či gombíkov. Nasypte do pohára určité množstvo vybraného materiálu a každý spolucestujúci musí odhadnúť počet. Vyhráva ten, kto je ku konečnému výsledku najbližšie.

Ďaľšou hrou môžete deti zamestnať i na niekoľko hodín. Každý cestujúci si doma napíše na papier, čo bude hľadať cestou. Počet hľadaných vecí je rovnaký pre všetkých hráčov, ale každý si volí sám, čo chce hľadať ako napr. vodiča s okuliarmi v červenom aute, tri hnedé kone na lúke, špz s dvomi trojkami v čísle, atď.
Každý hráč škrtá zo zoznamu nájdené veci a vyhráva ten, kto ako prvý objavil všetko, čo chcel nájsť.

Tvorba viet – k nasledujúcej hre si môžete už doma pripraviť kartičky s niekoľkými písmenami alebo nechajte deti, aby si cestou zaznačili aspoň 10 autoznačiek okoloidúcich áut. Potom dajte kartičky na kopu, postupne si z nej každý ťahá jednu a tvorí – i nezmyselné- vety so začiatočnými písmenami z kartičky, napr.
L Č K – líšky čítajú knižky… lev číha na krtka
P S Č – pijeme sladký čaj… pôjdeme spolu čarovať

Rýmy – vhodné pre menšie deti – poviete im niekoľko slov po sebe, pričom pri pozornom počúvaní musia zistiť, ktoré slovo sa nehodí do radu, napr.:
Strom- dom- kvetina-Tom
Chlapec-hrozno-strapec-vrabec
Myš – spíš – skrýš… hlava –strava- pravá

ŠPZ áut sa dajú využiť i k ďalším hrám: zapisujete ich a potom podľa atlasu či lexikónu hľadáte, odkiaľ vodič pochádza alebo si už doma z atlasu deti vypíšu mestá, okolo ktorých cestou pôjdete a zároveň si zistia, aké možné ŠPZ v nich existujú. Keď sa k danému miestu na diaľnici blížite, súťaží sa, kto prvý objaví autoznačku tohoto mesta na ceste.
Áno-nie otázky – pri nej je vhodné, ak dospelá osoba kladie plynule či obratne otázky- môžete si ich pripraviť už doma, na ktoré hráči odpovedajú spontánne, ale nesmú v žiadnom prípade použiť áno-nie.
-Tešíte sa na dovolenku? – Samozrejme.
– Chcete piť k raňajkám džús? – Iba pomarančový.
– Nezabudol si si pribaliť tvoju obľúbenú hračku? – mám ju v taške
vyhráva hráč, ktorý sa v odpovediach najmenej pomýli.

Bábkové divadlo s prstovými maňuškami vie potešiť hlavne menšie deti.