stnicholas-2Rozprávková raketa
Dnes vyletí do sveta
rozprávková raketa.
Samé striebro, samý jas
na nej príde Mikuláš.

A o ňom to každý vie,
že v nej dary privezie.
Ach deduško Mikuláš
nože povoz raz aj nás.

Na Mikuláša
Konečne sa blíži opäť čas,
kedy chodí medzi deti Mikuláš.
Preto sme dnes zavčas rána vstali,
aby sme ho pekne privítali.

Každý z nás dnes musí pri tom byť,
poďme rýchlo stromček ozdobiť.
Sem zavesím malú veveričku,
čo sa rada hráva v hustom kríčku.

Ja zas celkom na vrcholček
malý ligotavý zvonček,
aby svietil tajuplným jasom,
Mikuláško príde za jeho hlasom.

Na vetvičku dáme autá,
bábky, orechy a slnká,
snehuliakov, pestré gule, samé okrasy,
nech nám stromček svieti do krásy.

Zdá sa, ozdôb máme dosť,
preto všetkým pre radosť,
rozvešiame nástroje. Sem lesný roh,
tu hoboj, klavír, flauty, trúbky, harmoniky,
basu, bubon – dary od Moniky.

Poprosíme všetky husličky,
aby hrali naše pesničky.
O tom, že už skoro príde čas,
kedy chodí medzi deti Mikuláš.

Poprosíme všetky husličky,
aby hrali naše pesničky.
O tom, že už skoro príde čas,
kedy chodí medzi deti Mikuláš.

milujeme-mikulasaMilujeme Mikuláša
Milujeme Mikuláša,
lebo sladké dary znáša.
Milujeme Mikuláša,
tento rok k nám príde zasa.
Mikuláš, Mikuláš,
bol som dobrý, čo mi dáš?

Na Svätého Mikuláša
už je všetká zima naša.
A čí je Mikuláš?
Tento svätý tiež je náš.
Mikuláš, Mikuláš,
bol som dobrý, čo mi dáš?