Lezenie po dne
Deti sa v plytkej vode v rade položia dolu bruchom pričom sa rukami dotýkajú dna (podpor ležmo). Na daný povel sa začnú pomocou rúk premiestňovať smerom dopredu. Nohy musia vliecť za sebou bez toho, aby sa nimi dotýkali dna. Ruky vynorujú pri „krokoch“ z vody. Víťazí ten, kto dôjde skôr k určenému cieľu. Diskvalifikuje sa ten, kto sa odráža nohami od dna.

Vlnobitie
Žiaci sa držia okraja bazénu. Na daný povel sa začnú priťahovať a hneď zase odtláčať od okraja bazénu, čiže pohybujú sa dopredu a dozadu. „Morské vlny“ ktoré sa vytvoria im spôsobujú nielen radosť, ale im aj precvičujú svaly celého tela.

Pretláčanie
Dvaja a dvaja hráči si stanú aspoň po pás do vody proti sebe (obmena: lepší plavci môžu v hlbšej vode proti sebe plávať). Chytia sa dlaňami oboch rúk proti sebe, zakvačia si prsty a pretláčajú sa. Víťazí ten, kto súpera prinúti k ústupu.

Preťahovanie družstiev
Dve družstvá sa vo vode hlbokej po pás postavia proti sebe tak, že vedúci družstiev stoja proti sebe a ostatní stoja za nimi. Vedúci družstiev sa chytia pevne za ruky a ostatní sa chytia tak, že nasledujúci chytí predchádzajúceho okolo pása odzadu. Na dané znamenie sa začnú obidve družstva preťahovať. Prehráva družstvo, ktoré bolo pretiahnuté alebo sa pretrhlo.

Tunel
Niekoľko hráčov stojí rozkročmo tesne za sebou. Na daný povel sa posledný ponorí a prepláva dopredu medzi nohami ostatných, ktorí mu v podplávaní pomáhajú. Ďalší sa smie ponoriť a prevziať štafetu až keď odovzdávajúci stojí a má zdvihnutú ruku. Hru „tunel“ možno hrať aj ako preteky družstiev.

Mlynček
Najčastejšie 8 hráčov, ktorí sa chytia v kruhu čelom dnu za ruky sa rozdelí na „prvých“ a „druhých“. Roztočia sa do jedného smeru a na daný povel „prví“ sa odrazia od dna. Položia sa na znak a zomknutými chodidlami sa opierajú o chodidlá protiležiacich. „Druhí“ bežia po dne a roztáčajú „mlynček“. Potom sa vymenia. Pri hre treba, aby všetci mali napnuté ruky a telá ležiacich aby boli spevnené.

Obmena: „Prví“ si sadnú na spojené ruky „druhých“ ktorí stoja. Potom zaseknú „prví“ svoje nohy za nohy „druhých“ a na daný povel sa „mlynček“ roztočí. „Prví“ sa potom chrbtami položia na hladinu. Po chvíľke sa vymenia.

Potápanie
Hru spojíme s hľadaním predmetov na, môžeme určiť, ktoré predmety po nájdení treba z vody vyniesť.

Plávanie s loptou
Na vopred určenej dráhe plávajú hráči s loptou k určenému cieľu. Kto s loptou prepláva stanovenú vzdialenosť najrýchlejšie, víťazí. Preteky možno robiť ako štafetu viacerých družstiev.

Preteky v splývaní
Pretekári skáču štartovacím skokom do vody. Po odštartovaní musia ostať spevnení a nesmú urobiť ani jedno plavecké tempo. Vyhráva ten pretekár, ktorý bez jediného tempa po štarte dopláva najďalej.

Čuchová hra
Žiakov rozdeľte do malých skupín 5 až 10 – členných. Pripravte si fľaše, ktoré naplníte rôznymi kvapalinami, ako sú ovocné šťavy, atrament, ocot, čaj a pod. Pred začiatkom hry môžu žiaci kvapaliny ovoňať. Potom zaviažte oči hráčom jednej skupiny, a tí musia striedavo určovať jednotlivé kvapaliny. Za každú správnu odpoveď dostanú jeden bod.

Spoznávaj nohami
V čistom potoku (pozor na črepiny) vytýčte 10 m dráhu, na ktorej bude niekoľko predmetov, ktoré je možné nahmatať nohami. Deti rozdeľte do dvojíc. Jeden z dvojice má zaviazané oči. Obaja vkročia bosí do potoka. Vidiaci člen dvojice prevedie kamaráta po trase a pri jednotlivých predmetoch sa s ním zastavuje (kameň, vodná rastlina, kúsok dreva a pod.). Dieťa so zaviazanými očami sa pokúsi ohmatať predmet nohami a zapamätať si ho. Po prejdení trasy napíše na lístok s číslami zastávok názvy vecí, prípadne aj svoje pocity. Dvojica sa počas cesty nesmie medzi sebou zhovárať.