kluc.pngIf all the little raindrops
Were lemondrops and lollipops
Oh, if all the little raindrops
Were lemondrops and lollipops
Oh, what a rain that would be!
Standing outside, with my mouth open wide
Singing La la la la, la la la,
La la la, la la la
La la la la, la la la,
La la la, la

If all the little snowflakes
Were candy bars and milkshakes
Oh, if all the little snowflakes
Were candy bars and milkshakes
Oh, what a snow that would be!
Standing outside, with my mouth open wide
Singing La la la la, la la la,
La la la, la la la
La la la la, la la la,
La la la, la

If all the little sunbeams
Were bubblegum and ice cream
Oh, if all the little sunbeams
Were bubblegum and ice cream
Oh, what a sun that would be!
Standing outside, with my mouth open wide
Singing La la la la, la la la,
La la la, la la la
La la la la, la la la,
La la la, la

Pri kliknutí na kľúč zaznie melódia piesne.
Na ilustrované video a spievanú pesničku sa môžete pozrieť tu: