potrebujeme: výkres, čiapočky zo žaludí, červenú pastelku,lepidlo,prírodniny

Deťom obkreslíme jabĺčko, ktoré vyfarbia. Po obvode prilepujú čiapočky zo žaludí a dotvoria okolie prirodninami, semienkami… a pod.