Jednu júnovú nedeľu sme sa vybrali na výlet do Levoče. Nachádza sa tam druhý najväčší chrám na Slovensku, Chrám Sv. Jakuba. Má bohatú históriu a nachádza sa v ňom mnoho umeleckých pamiatok. Sú v ňom umiestnené hlavne diela známeho stredovekého rezbára Majstra Pavla z Levoče. Kostol je pomenovaný po sv. Jakubovi staršom, Apoštolovi, ochrancovi bojovníkov, pútnikov a robotníkov, ktorého si uctievala celá stredoveká Európa. Určite najobdivovanejší je hlavný oltár, ktorý je súčasne najvyšším gotickým oltárom na svete a jeho autorom je známy neskoro gotický rezbár Majster Pavol z Levoče. Oltár meria 18 metrov a 62 centimetrov.

Samotné mesto je zvláštne tým, že sa okolo jeho historickej časti nachádzajú pôvodné opevnenia zo 14. a 15. storočia v dĺžke 2km. Na historickom námestí je viac ako 50 gotických, renesančných a ranobarokových patricijských domov s arkádovitými vnútornými dvormi. Reštaurované sú viaceré bašty, veže, Košická a Menhardtovská brána.
Možno niektorým z vás pri slove Levoča napadne aj Mariánska púť. My sme tiež o tomto počuli, ale nevedeli sme, kde sa toto miesto nachádza a z akého dôvodu tam pútnici chodia. Keď sme stáli pred Chrámom sv. Jakuba, pozreli sme sa na neďaleký vŕšok a videli sme tam maličký kostolík. Rozhodli sme sa, že tam pôjdeme pozrieť. Ani sme netušili, že sme sa rozhodli ísť na Mariánsku horu. Cesta tam bola jednoducho vyznačená smerovými tabuľami. Zaparkovali sme na neďalekom parkovisku a potom sme prešli asi 5 minút pešo a boli sme na vŕšku.

Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. Roku 1311 do Levoče prichádzajú františkáni – minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. Farár Servác roku 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie.

Roku 1847 dal rímskokatolícky farár Jozef Dulovič postaviť drevenú kaplnku pre veriacich východného obradu – gréckokatolíkov. Celestín Kompanyik r. 1906 začal stavať z milodarov veriacich dnešný pútnický kostol, ktorý po jeho smrti dokončil a zariadil nový farár Jozef Krššák. 2. júla 1922 nový priestranný kostol slávnostne posvätil nový biskup Ján Vojtaššák, dnes Boží sluha – kandidát na blahorečenie. Najväčšia púť bola za prítomnosti Svätého Otca Jána Pavla II. 3. júla 1995, kedy sa na hore zhromaždilo vyše 650 tisíc pútnikov.

Oficiálne stránky Chrámu sv. Jakuba: www.chramsvjakuba.sk