likava2Krásne miesto na malý výlet na Liptove je hrad Likava, ktorý sa nachádza približne 3 km severne od mesta Ružomberok v obci Likavka v prekrásnom prostredí Chočských vrchov, medzi masívmi Mnícha, Predného Choča a Čebraťa. Smerové tabule vás bez problémov zavedú až ku lúke, skadiaľ už budete musieť ísť pešo asi 1/2 hodinu pomalou chôdzou lesným chodníčkom až k hradu. Bohužiaľ, nikde nenájdete parkovisko a tak si budete musieť auto odparkovať medzi rodinnými domami.

likava1Zrúcaniny Likavského hradu stoja na jednom zo skalnatých štítov Chočských vrchov na pravom brehu Váhu. Výška stien hradu Likava v jeho severnej časti dosahuje miestami až 36 metrov. Obdobie i objednávatel’ výstavby hradu sú nejasné. Podľa niektorých ho postavili templárski rytieri, iní za jeho budovateľa pokladajú majstra Tomáša Csókakőiho, kráľovského vrátnika a liptovského išpána. V roku 1315 ho dostal ako donáciu majster Doncs od Karola Róberta. On dal hrad do poriadku a dal ho rozšíriť. V rokoch 1431 – 1434 bol v rukách husitov, od 1435 ho vlastnili Hunyadyovci. V tom čase sa do hradu vstupovalo severnou štvorbokou vežou, ktorá má to isté datovanie. Hrad bol pomerne skromným sídlom, klenby tu boli iba v pivničných priestoroch, ostatné miestnosti mali drevené stropy, jediným prepychom boli sklenené okná, ktoré vyrobili sklárne v Ľubochnianskej doline v stredoveku patriace k hradu. Pôvodný horný hrad v druhej polovici 15 storočia prestavali a do severozápadnej časti postavili štvorposchodový palác. Od roku 1478 patril Jánovi, nemanželskému synovi kráľa Mateja Korvína, na prelome 15. a 16. storočia Zápoľským.
likava3Renesančné úpravy, najmä v juhozápadnej časti hradu, sa týkali fortifikačných systémov, v roku 1642 vznikol nový vchod vo východnej bráne. Najmladším stavebným zásahom bolo vybudovanie opevnenia na južnej a západnej strane (1678 a okolo 1700). Od roku 1651 časť majetkov patrila Thőkőlyovcom a po potlačení Thőkőlyho povstania v roku 1670 pripadli aj s hradom eráru. Vtedy tu bolo ubytované vojsko a slúžil ako župná väznica. Hrad bol začiatkom 18. storočia dejiskom bojov stavovských povstaní medzi rákocziovskými a cisárskymi vojskami, ktoré ho v jeseni 1707 dobyli a na rozkaz Františka Rakócziho II. zničili.
Hrad je od 80tych rokov 20.storočia upravovaný a v súčasnosti nesie stopy po viacerých prístupoch rekonštrukcie tejto ešte donedávna zachovalej pamiatky. Po rozsiahlych rekonštrukčných prácach bola v roku 2004 sprístupnená verejnosti Hunyadyho veža, v ktorej je umiestnená expozícia dejín hradu, prostredníctvom obrazových i hmotných exponátov.

Otváracie hodin: júl-september: 9.00 – 17.00
Vstupné: Základné vstupné: 1 €, zľavnené vstupné: 0,50 €

Zdroj: www.muzeum.sk