Muška muške šušká:
“Naplňme si brušká!
Pozri, tamto na polici
leží veľká hruška!”

Druhá muška šušká:
“Dnes ma bolia ušká.
Predstav si, že blízko mňa,
vystrelila puška!”