Z rôznych strán sa na nás valia myšlienkové prúdy a návody, ako si vypestovať pocit trvalého šťastia. Podľa jedného z nich sa dá cesta ku šťastiu zhrnúť do jednej vety: “Vytrénujte svoju myseľ tak, aby sa k ničomu nepripútavala.” Predstavte si, že by ste to dokázali a naučili sa rešpektovať život, ľudí a veci také, aké sú, bez toho, aby ste ich preosievali cez svoju vlastnú predstavu toho, aké by mali byť.  Ako si takto môžete svoju myseľ vytrénovať, sa dozviete v nasledujúcich tipoch:

  • Ak vás správanie nejakej osoby irituje, je to preto, že ste pripútaný k predstave o tejto osobe a jej správaní. Dokáže vás rozladiť samotný fakt, že sa správa inak, ako by ste si želali. Ak by ste svoju myseľ nefixovali na predstavu, dokázali by ste prijať skutočnú verziu tohto človeka. Nemáme teraz na mysli, samozrejme, patologické správanie. To patrí do inej kapitoly.
  • Ak uviaznete v zápche a rozhneváte sa, nútite svoju myseľ fixovať sa na predstavu toho, aké by to bolo, keby ste sa v tej zápche neocitli, čo sa však nezhoduje s realitou. Opäť ďalšia situácia, ktorá vás dokáže pekne rozladiť. Ak sa najbližšie dostanete do zápchy, prijmite ju a radšej zhlboka dýchajte.
  • Ak vás niekto slovne zraní, začnete sa brániť a budete smutní. Možno si budete klásť otázku: “Čo som mu urobil, že na mňa takto vyskočil?” Upli ste sa na predstavu o tom, ako sa má tento konkrétny človek ku vám správať. On je však on a vy ste vy. Možno nepoznáte jeho životný príbeh a možno sa inak správať ani nevie. Ak ho prestanete zvierať vo svojich predstavách, vznikne vo vašej mysli priestor na vecné komunikovanie vašich potrieb. Namiesto toho, aby ste sa bránili a fixovali sa na svoju predstavu o ňom, mu jednoducho povedzte: “Mrzí ma, že to vidíš takto. Musím ti však povedať, že tvoj krik ma zraňuje a dovoľujem si ťa požiadať, aby sme celú vec skúsili vyriešiť vzájomnou dohodou bez emócií.”

Život vám prináša situácie, z ktorých niektoré sa menia na problémy spôsobené vašim fixovaním mysle na určitú predstavu. Niekoľko príkladov toho, ako nepriľnúť k predstave o človeku, situácii, živote:

  • Začnite sledovať, v akých situáciách sa pripútavate k predstave o tejto situácii. Najskôr to možno na prvý pohľad neuvidíte, no nevzdávajte sa. Keď jednotlivé situácie začnete rozpoznávať, zrazu ich budete vnímať neustále. Ak vám nechutí jedlo, ktoré máte na tanieri, je to fixovanie sa na predstavu, ktorú ste o ňom mali ešte skôr, ako ho čašník pred vás položil na tanieri.  Ak máte pocit, že nevydržíte stáť na nohách už ani päť minút bez ďalšej kávy, tiež ide o fixovanie. Ak sa prejedáte, prokrastinujete, ste frustrovaný, skáčete niekomu do reči, neustále niekoho napomínate…to všetko vypovedá o vašej predstave o tom, ako sa veci majú odvíjať namiesto toho, aby ste ich prijali. Skúste ich len pozorovať, bez posudzovania.
  • Ak spozorujte, že sa pripútavate k určitej predstave, spýtajte sa samého seba: Čo mi vraví moja myseľ? Na čo ma upozorňuje? Čo jej na tento situácií vadí? Ako sa zmenili chemické reakcie môjho tela? Čo sa so mnou v tejto chvíli deje?
  • Začnite praktizovať dychové meditácie. Ráno si v pokoji sadnite, nastavte si budík o päť, či desať minút (podľa toho, koľko máte času) a kým zazvoní, len zhlboka dýchajte. Sústreďte sa na každý nádych a výdych. Všimnite si nežiadúce myšlienky obťažujúce vašu myseľ počas meditácie. Máte nutkanie kontrolovať počas meditácie telefón? Želáte si, aby sa meditácia už skončila? Čo vám blúdi hlavou?
  • Praktizujte rituál: “Nechávam odísť.” Sadnite si na pokojné miesto, zatvorte oči a nahlas vyslovte: “Nepotrebujem, aby sa veci diali mojím spôsobom. Vzdávam sa predstavy o tom, ako by sa mal život odvíjať. Nech sa deje čo chce, som s tým vyrovnaný. Život je aj tak úžasný.”
  • Viete, prečo sa fixujete na predstavy? Je to preto, že sa považujete za stred vesmíru. Chcete, aby sa zemeguľa točila vašim spôsobom, aby sa vám plnili všetky predstavy (neraz bez ohľadu na iných ľudí), aby sa vám vyhýbali nežiadúci ľudia a situácie, jednoducho, aby bolo všetko “po vašom.” Presne toto sa deje vtedy, keď seba považujete za stred všetkého. Nejde o súdenie, len o konštatovanie.
  • Skúste posunúť vnímanie sveta za hranice vlastného egocentrizmu. Práve toto je cesta von od pripútania. Skúste sa na veci pozrieť z pohľadu iného človeka a pochopíte, že aj on je viazaný na svoje predstavy, cez ktoré ste navzájom prepojení.
  • Naučte sa vnímať krásu malých detailov. Ak sa fixujeme na predstavu o tom, ako veci majú vyzerať, ujde nám ich skutočná krása. Sú rôzne spôsoby, ako sa život môže vyvíjať. Všetky sú jedinečné a môžu byť z určitého uhla pohľadu krásne.

Netlač rieku, tečie sama.

Riešením opätovného pripútavania sa na predstavy o človeku je prijímať ho takého, aký je, pretože presne to je obsahom bezpodmienečnej lásky. Zbavte sa predstáv a prijímajte kolobeh života tak, ako k vám prúdi. Praktizujte rituál “Nechávam odísť”, vnímajte krásu malých vecí a jednoduchých okamihov a, napokon, nevnímajte seba ako oddeliteľnú súčasť všetkého. Pretože život je nedeliteľný celok.

Obrázky zdroj: pixabay.com