OLYMPUS DIGITAL CAMERApotrebujeme: maketu hlavy, farebné papiere, nožnice, lepidlo, farbičky.

Deti si vystrihli makety hlavy, ktorú dotvorili na svoju mamu. Vystrihli oči, ústa, nakreslili nos, náhrdelník, dofarbili tvár ostrúhanou ceruzkou a nakoniec prilepili vlasy z pásov farebného papiera, ktoré sme trošku natočili pomocou nožníc. Takéto krasne mamy nám skrášľujú chodbu.