koza.jpgČo stratila kozička?

Stratilo sa jedno mé-mé.
Komu to mé zanesieme?
To mé spadlo z vozíčka,
stratila ho kozička,
kozičke ho zanesieme,
nech nehľadá svoje mé-mé.

Bola koza rohatá

Bola koza rohatá,
do pol boka odratá,
utekala horami
a kryla sa dierami.

Ja som koza rohatá
do pol boka odratá
cupi-lupi nohami,
prebijem ťa rohami.

A ja som jež,
prebijem ťa tiež!

kluc.pngBola babka

Bola babka, mala capka,
Cupi, lupi, cupi lupi, mala capka.
Poslala ho na kopačku,
Cupi, lupi, cupi lupi, na kopačku.
Doniesol jej prázdnu kapsu,
Cupi lupi, cupi, lupi, prázdnu kapsu.

Koza

Skáče koza rohatá
A s ňou skáču kozľatá.
Spoza kríčka vlk
Vystrkuje krk.
A na hruška straka
Krako-rako-raka.
Krá krá koza rohatá,
Vlk ti kradne kozľatá.

Stará koza

Stará koza, múdre zviera,
rozhodla sa hrušky zbierať.
Aby si aj mladé zvykli,
vozia hrušky na bicykli.

Tuli bom

Tuli bom! Tuli bom!
Začal horieť koze dom.
Koza oknom vyskočila,
oči svoje vypúlila.

Kocúr na zvon vyzváňa,
k ohňu všetkých zvoláva.
Sliepka vodou uteká,
horiaci dom postrieka.

Kohút beží s rebríkom,
sotva stačí už s dychom.
Tuli bom! Tuli bom!
Zachránili koze dom.

kluc.pngPo valašsky od zeme
Po valašsky od zeme,
kto mi kozy zaženie?
A ja by ich bol zahnal,
ale som sa vlka bál.

Štyri kozy, piaty cap,
kto vyskočí, ten je chlap.
A ja by bol vyskočil,
ale som sa zatočil.

Hoj cic koza kozina,
naj nám syra gazdiná.
Ak nám syra nedodáš,
slabých chlapcov vychováš.

Koza rohatá

Koza, koza rohatá,
kde sú tvoje kozľatá?
– Jedno skacká cez dedinu,
druhé chrumká ďatelinu
a to tretie – skoky-skok –
do kapusty má len krok.