Zima, zima tu je

Zima, zima tu je,
sniežik poletuje.
Stromy, domy, stromy domy
bielym zahaľuje.

Vezmeme si sane,
sadneme si na ne.
Hore brehom, dolu brehom
na nich poletíme.

Hore brehom

Hore brehom, dolu brehom,
zapadla mi chajda snehom.
Ľudia moji rata,
neviem, kde mám vráta!

Sem lopatu, cupi-lupi,
spravím chodník do chalupy.
Vemetiem i dvor
pre zajačka z hôr.

Hľaďte deti

Hľaďte deti, husto sneží,
malý zajko poľom beží.
Hopi sem a hopi tam,
kdeže sa len podieť mám?

Príď k nám zajko do školičky,
zahráme sa na husličky.
Fidli sem a fidli tam,
tu nebudeš nikdy sám.

Jedlička

Tam rástla štíhla jedlička,
kde šumel hustý háj,
či kvitol kvet, či padal sneh,
vždy bola zelená.

Jej metelica nôtila
do sníčkov častokrát
a mráz ju snehom ukrúcal,
by nezamrzla snáď.

A zajko bojko ušatý
si skákal rád pod ňou
a kde-tu zlostný sivý vlk
sa mihol čistinou.

Sneží, sneží

Sneží, sneží, sneh sa sype,
nezatváraj, mráz nás štípe!
Ústa mám od medu,
chcem ti spievať koledu.

Keď som išiel od Magdule,
stúpal som jej na snehule,
búchali, čľapkali,
sivé očká plakali.

Sivé očká, čo plačete,
vari väčší koláč chcete?
Dám vám aj iného,
medovníčka sladkého.

Už je zima, už je tu
Už je zima, už je tu,
budeme sa kĺzať,
hľaďte, už nám začína
potôčik zamŕzať.

Už je zima, už je tu,
sánky dolu z klinka,
ubehne nám nie jedna
veselá hodinka.

Bude zima, bude mráz
Bude zima, bude mráz,
kam sa vtáčku, kam schováš?
Schovám sa do javora,
tam je moja komora.

Bude zima, bude mráz,
kam sa vtáčku, kam schováš?
Schovám sa do chvojiny,
tam sú moje periny.

Padá sniežik
Padá sniežik bielučký,
na polia i na lúčky,
na záhrady, na lesy,
vtáčik malý kdeže si?

Tu na dvore bývam,
pod strechou sa skrývam,
zima mi je chuchuchu,
vám teplúčko v kožuchu.

Neboj sa ty vtáčatko,
každé dobré dieťatko
postará sa o teba,
dá ti zrna aj chleba.

Sniežik sa nám chumelí
Sniežik sa nám chumelí,
zima je zimička,
polia, lúky vybieli,
zapadne cestička.

Zakry svojou perinkou
celý kraj náš milý,
veď sme sa už na teba
tak veľmi tešili.

Padaj sniežik, padaj nám,
tešia sa ti deti,
naša pieseň radostná
v ústrety ti letí.