V každom nákupnom centre nájdete minimálne jeden obchod s hračkami pre deti. Na internete sú stovky hračkárstiev a tak urobiť deťom radosť kúpou hračky nie je žiadny problém. Aké sú však vhodné hračky pre deti? Moderní rodičia čoraz viac dbajú na edukačnú stránku hračiek. Nestačí, aby sa deti zahrali, oveľa dôležitejšie je pre nich, aby sa deti aj niečo naučili. Toto samozrejme nemožno spochybňovať, škola hrou funguje a to predovšetkým pri predškolákoch a žiakov prvých ročníkov základných škôl.

Chyba však nastáva v momente, keď edukačná funkcia zatieni samotnú zábavu a vzdelávanie prevýši hranie. Vezmime si napríklad dieťa, ktoré práve začalo chodiť do školy. Dieťa strávi pól dňa v škole, musí si robiť úlohy a to všetko je veľmi náročná psychická práca. Nie je nevyhnutné, ich obťažovať ďalším systematickým vzdelávaním aj v rámci ich voľného času. Najlepšou regeneráciou je teda fyzická aktivita v podobe športu alebo tanca. Aj takáto aktivita v seba prináša množstvo pozitívnych vecí či už v rámci motorických schopností alebo schopností včleniť sa do kolektívu.

Mnoho rodičov si láme hlavu ako zabrániť v tomto veku dieťaťu, aby vysedávalo za počítačom. Treba si uvedomiť, že v dnešnej dobe je počítačová gramotnosť nevyhnutnosťou a tak už v tomto veku by ste mu mali umožniť prístup k počítaču. Samozrejme pod dôkladný dohľadom, aby ste mali všetko pod kontrolou. V tomto veku je dieťa vďačné za skoro každý kontakt s počítačom a tak je možné vybrať mu hry, pri ktorých sa aj niečo naučí. Existuje množstvom počítačových hier, pri ktorých môže zdokonaľovať svoju pamäť, sústredenosť alebo aj angličtinu. Myslite však aj na riziká, ktoré počítače a predovšetkým voľný prístup k internetu prinášajú. Tu je kontrola naozaj nevyhnutná, dôkladne si prezerajte stránky, ktoré váš syn alebo dcéra pozerajú, s kým sú v kontakte a podobne.

Najväčšia chyba pri hračkách nastáva v momente, keď rodičia si myslia, že hračky nahradia deťom ich spoločnosť. Deti sa nie len potrebujú hrať, ale potrebujú na hry aj vhodného partnera. Hlavne pri jedináčikoch alebo pri súrodencoch, ktorých delí veľký vekový rozdiel, je veľmi dôležitá spoločnosť rodičov. Hranie sa s deťmi (a to v každom veku) má pozitívny vplyv na vzťah medzi dieťaťom a rodičom a zároveň tak môžete jednoducho kontrolovať s čím a ako sa hrá vaše dieťa.