Cord Blood Center zastrešuje od 1.7. 2012 všetky činnosti slovenskej rodinnej banky pupočníkovej krvi CEPTRA s.r.o. Odber a uchovanie pupočníkovej krvi pre vlastnú potrebu dieťaťa a jeho súrodencov dostáva punc medzinárodnej značky. Zmena značky je prirodzeným krokom, keďže CEPTRA je súčasťou nadnárodnej skupiny Cord Blood Center Group. Táto spoločnosť predstavuje druhú najväčšiu rodinnú banku v Európe.

Cord Blood Center pôsobí okrem Slovenska v ďalších 5 krajinách Európy, v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku a Taliansku. V medzinárodnej skupine rodinných bánk Cord Blood Center Group má pupočníkovú krv uskladnenú viac než 100 000 detí z celej Európy.

Viac buniek, vyššia šanca na život: Rodinná banka Cord Blood Center sa snaží umožniť čo najširšie využitie pupočníkovej krvi na liečbu pacientov v súlade s celosvetovými trendmi medicínskej praxe. V laboratóriách používa metódu prebratú z banky pupočníkovej krvi v New Yorku, ktorá je jednou z najdlhšie pôsobiacich na svete.

Cord Blood Centre prináša spôsob odberu a spracovania, ktorý umožňuje získať a uchovať najvyšší možný počet a spektrum kmeňových buniek z odobratej pupočníkovej krvi. Vďaka tomu sa zvyšuje šanca na úspešnú liečbu v prípade ich použitia.