potrebujeme: výkres, maketu ryby, korok, temperky, semienka z javora, lepidlo

Jedna skupina detí tvorila rybu zo semienok, ktoré prilepovali ako šupiny na telo ryby, a druhá si namáčala korok do temperovej farby a robili odtlačky.