potrebujeme, pásy farebného papiera široké 2cm, dlhé ako výkres A3, výkres, lepidlo, nožnice

Z pásov začneme skladať takú harmoniku, pásy si zlepíme, tak aby vznikol pravý uhol a zlepíme. Spodný pás prehneme okolo vrchného hore, a tak sa nám horný pás dostane pod neho a zase prehneme, vznikne nám taká harmonika, skladáme až neprídeme na koniec pásov, ktoré zlepíme a prečnievajúce konce odstrihneme. na jeden koniec prilepíme vystrihnutú hlavu myšky a na druhý chvostík.