snehulienkaKráľovnej sa narodila
dcéra sťa sneh biela, milá.
Bola krásna, v páse tenká,
nazvala ju Snehulienka.

Ale tá hneď osirela,
lebo mamka odumrela.
A macocha behom času
závidela jej tú krásu.

Iné nič jej nenapadlo,
len si zastať pred zrkadlo:
Vrav, zrkadlo, kto tu žije,
čo zo všetkých najkrajší je?

Snehulienka, – zašepkalo.
To macochu rozhnevalo.
Vyhnala ju do lesíka,
nechže si tam kráska vzlyká.

Žila v domci blízko kríkov
a s ňou sedem trpaslíkov.
Macocha ju navštívila
a jabĺčkom otrávila.

Kráľovský syn zachránil ju.
Možno dodnes spolu žijú.
Len macocha skazu vzala,
keď na svadbe tancovala.

Pavol Štefánik