potRebujeme: výkresy, disperzné lepidlo, vodové farby, vystrihnuté oči a zobáčiky, fixy, štetce

Z výkresu si deti vystrihnú maketu sovy. Na telo disperzným lepidlom robia rôzne línie a necháme to poriadne vyschnúť. Potom vodovou hnedou farbou premaľujeme telo sovy, a kde je lepidlo tak tam línie vyniknú so popredia. Domaľujeme aj hlavu a nohy. Keď je všetko suché, nalepíme oči, zobáčik a máme hotovú krásnu sovu.