potrebujeme: farebné papiere, lepidlo, nožnice, biely výkres

Týchto strapáčikov robili menšie deti, preto učiteľka mam všetko povystrihované a deti si len polepili oči, nos, ústa a spravili vlásky. Učili sa pritom, že tvár na dve oči, jeden noc a ústa, a pri vláskoch si upevňovali držanie nožníc a správne strihanie.