Raz pozvali kohúta strýkovi Perikovi na svadbu. Kohút sa umyl, učesal, vyparádil a pobral sa na svadbu. Cestou natrafil kohút na konský trus, v ktorom bolo veľa jačmeňa.
Kohút si povedal: – Mám si zazobať, a či nie? Ak si zazobem, umažem si zobák, bude hanba veliká a ja nepôjdem na svadbu strýka Perika. Nie veru, nezazobem si. – A šiel ďalej.
Ako tak kráčal, znova natrafil na konský trus a aj v tom bolo veľa jačmeňa. Kohút sa pristavil, obzrel si trus a riekol: – Mám si zazobať, a či nie? Ak si zazobem, umažem si zobák, bude hanba veliká a ja nepôjdem na svadbu strýka Perika. Nie, veru, nezazobem si. – A šiel a kráčal a kráčal a šiel, aby zavčasu došiel na svadbu strýka Perika. I ako tak kráča, znovu natrafil na konský trus, na chvíľu sa pristavil, obzrel si ho a riekol: – Mám si zazobať, a či nie? Naozaj neviem, či si mám zazobať, a či nie. – Ale kohút bol už taký hladný, že napokon riekol: – A veru si zazobem! – I zazobal si a umazal si zobák. Nato sa rozplakal. A keď si hodnú chvíľu poplakal, riekol: – Teraz som si naozaj umazal zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika.
A keď sa kohút pobral ďalej, cestou stretol slez a riekol mu:
– Slez, slez, utri mi zobák, umazal som si ho a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! – Ale slez mu odvetil: – Nechcem! Nechcem!
Potom stretol kohút ovcu a riekol jej: – Ovca, ovca, zožer slez, lebo slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! – Ale ovca mu odvetila: – Nechcem! Nechcem!
Nato stretol kohút vlka a riekol mu: – Vlk, vlk, zožer ovcu, lebo ovca nechce zožrať slez a slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, ved tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! – Ale vlk mu odvetil: – Nechcem! Nechcem!
Ďalej kohút stretol psa a riekol mu: – Pes, pes, zožer vlka, lebo vlk nechce zožrať ovcu a ovca nechce zožrať slez a slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! Ale pes mu riekol: – Nechcem! Nechcem!
Kus ďalej stretol kohút palicu a riekol jej: – Palica, palica, zbi psa, lebo pes nechce zožrať vlka a vlk nechce zožrať ovcu a ovca nechce zožrať slez a slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! – Ale palica mu odvetila: – Nechcem! Nechcem!
Potom stretol kohút oheň a riekol mu: – Oheň, oheň, spál palicu, lebo palica nechce zbiť psa a pes nechce zožrať vlka a vlk nechce zožrať ovcu a ovca nechce zožrať slez a slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! – Ale oheň mu odvetil: – Nechcem! Nechcem!
Ako tak išiel kohút ďalej, stretol vodu a riekol jej: – Voda, voda, uhas oheň, lebo oheň nechce spáliť palicu a palica nechce zbiť psa a pes nechce zožrať vlka a vlk nechce zožrať ovcu a ovca nechce zožrať slez a slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! – Ale voda mu odvetila: – Nechcem! Nechcem!
Po čase stretol kohút kravu a riekol jej: – Krava, krava, vypi vodu, lebo voda nechce uhasiť oheň a oheň nechce spáliť palicu a palica nechce zbiť psa a pes nechce zožrať vlka a vlk nechce zožrať ovcu a ovca nechce zožrať slez a slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! – Ale krava mu odvetila: – Nechcem! Nechcem!
Potom stretol kohút nôž a riekol mu: – Nôž, nôž, zakoľ kravu, lebo krava nechce vypiť vodu a voda nechce uhasiť oheň a oheň nechce spáliť palicu a palica nechce zbiť psa a pes nechce zožrať vlka a vlk nechce zožrať ovcu a ovca nechce zožrať slez a slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! – Ale nôž mu odvetil: – Nechcem! Nechcem!
I zašiel kohút za kováčom a riekol mu: – Kováč, kováč, zlom nôž, lebo nôž nechce zaklať kravu a krava nechce vypiť vodu a voda nechce uhasiť oheň a oheň nechce spáliť palicu a palica nechce zbiť psa a pes nechce zožrať vlka a vlk nechce zožrať ovcu a ovca nechce zožrať slez a slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! – Ale kováč odvetil: – Nechcem! Nechcem!
I zašiel kohút za smrtkou a riekol jej: – Smrtka, smrtka, vezmi si kováča, lebo kováč nechce zlomiť nôž a nôž nechce zaklať kravu a krava nechce vypiť vodu a voda nechce uhasiť oheň a oheň nechce spáliť palicu a palica nechce zbiť psa a pes nechce zožrať vlka a vlk nechce zožrať ovcu a ovca nechce zožrať slez a slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika! – Ale smrtka odvetila: – Nechcem! Nechcem!
I predstúpil kohút pred pánbožka a riekol mu: – Pánbožko, pánbožko, pošli smrtku po kováča, lebo kováč nechce zlomiť nôž a nôž nechce zaklať kravu a krava nechce vypiť vodu a voda nechce uhasiť oheň a oheň nechce spáliť palicu a palica nechce zbiť psa a pes nechce zožrať vlka a vlk nechce zožrať ovcu a ovca nechce zožrať slez a slez mi nechce utrieť zobák a to je hanba veliká, veď tak nemôžem ísť na svadbu strýka Perika!
A pánbožko poslal po kováča smrtku. A smrtka si chcela vziať kováča a kováč chcel zlomiť nôž a nôž chcel zaklať kravu a krava chcela vypiť vodu a voda chcela uhasiť oheň a oheň chcel spáliť palicu a palica chcela zbiť psa a pes chcel zožrať vlka a vlk chcel zožrať ovcu a ovca chcela zožrať slez. A vtedy slez utrel kohútovi zobák a kohút bol celý natešený a šiel strýkovi Perikovi na svadbu.