Pozrite sa – spoza kríkov
kráča sedem trpaslíkov.
Líška striehne spoza kríka –
chmat siedmeho trpaslíka.

Takže teraz spoza kríkov
ide len šesť trpaslíkov.
Jeden v snehu stratil bradu,
preto zostal celkom vzadu.

Po chodníku, po ulici
idú piati trpaslíci.
Hmýria sa a víria,
odrazu sú štyria.

Troch už doma doktor čaká,
budú stavať snehuliaka.
A posledný stojí tam
v bielom snehu celkom sám.

Smutno mu je, štípe mráz,
preto povie sedem ráz:
„Abradabra, edenbeden!
A už ich je opäť sedem!