“Život je z 10% to, čo sa nám stane a z 90%, ako na to zareagujeme.”

Uvedomili ste si niekedy, že všetko stojí a padá na tom, ako dokážeme ovládať svoje emócie? Naše postoje môžu priviesť ku skaze nielen nás, ale aj našu firmu, rodinu, alebo v extrémnych prípadoch aj celú spoločnosť. To je tá zlá správa :-) Tá dobrá, lepšia správa je, že si každé ráno môžeme vybrať, ako by ten náš deň, ktorý je pred nami, mal vyzerať a to na základe postojov, ktoré zaujmeme. Minulosť zmeniť nemôžeme a nemôžeme ani prinútiť iných ľudí, aby jednali určitým spôsobom. Jediné, čo máme možnosť ovplyvniť, je náš vlastný prístup k veciam, udalostiam a k iným ľuďom.

Prečo prichádzajú manželstvá do krízy

Z výskumu, ktorý prebehol na Michiganskej univerzite pod taktovkou Kiry Birdittovej (Human Development and Family Studies) vyplynulo niekoľko zaujímavých faktov:

  • partnerské krízy sú podľa psychológov dôsledkom každodenného kontaktu, ktorému sú manželia vystavení a ktoré so sebou prinášajú množstvo drobných roztržiek a problémov. Tie sa postupne hromadia a do väčšiny vzťahov vnášajú takmer neodvratné zmeny. Tento jav je úplne prirodzený a vyskytol sa takmer u všetkých skúmaných respondentov vo všetkých vekových skupinách. Práve preto sa v prítomnosti dlhoročného partnera uvoľníme a dávame voľný priebeh aj negatívnym emóciám. Z toho dôvodu najviac zraňujeme práve našich najbližších (partnera, deti, rodičov).
  • Vo všetkých skúmaných vekových skupinách (1.skupina: vek 20-30 rokov; 2.skupina: vek 40-59 rokov; 3.skupina: 60 a viac rokov) sa respondenti nechali počuť, že na rozdiel od detí a priateľov ich najviac irituje ich životný partner a postupom času sa tieto pocity ešte zintenzívňujú. Najsilnejší stupeň iritácie uvádzali páry medzi 20-30 rokom života. Podľa psychológov negatívne pocity voči priateľom nenarastajú preto, že ich časom môžeme vymeniť a s tými, ktorí nám prestanú vyhovovať, sa jednoducho prestaneme stretávať.
  • vzťahy s deťmi sa vyvíjajú presne opačným smerom – pozitívne – pretože deti rastú, dozrievajú a to našim vzťahom prospieva.

Ako zastaviť negatívne komunikačné vzorce správania

Pre úspešné manželstvo nie je podstatné, kto má pravdu, ale ako o tej “pravde” spolu jednáme.

Pre dobré vzťahy, či už v partnerstve, v rodine, alebo na pracovisku je najdôležitejšie uvedomiť si, že sme to jedine my, kto môžme ovládnuť svoje emócie, pretože veci ani ľudia nie sú príčinou našich emócií a výbuchov zlosti. Ich príčinou je náš pohľad, naša interpretácia reality. Ako sa teda naučiť mať svoje emócie pod kontrolou? Kľúčom k ovládaniu svojich emócií a vyjadrovaniu postojov je šesť bodov, resp. šesť otázok, ktoré si v duchu položíme skôr, ako na danú situáciu zareagujeme:

  1. Čo sa deje?
  2. Čo cítim?
  3. Čo mám tendenciu urobiť?
  4. Ak to urobím, bude to správne?
  5. A čo bude za daných okolností najlepšie urobiť?
  6. Čo nakoniec urobím/poviem?

Ak sa budeme podľa týchto bodov riadiť, privedie nás to na cestu emočnej slobody a úplného vedomého rozhodnutia vo všetkých oblastiach nášho života. Staneme sa tak partnerom, priateľom a kolegom, s ktorým sa dobre žije a ktorého mať v živote je darom :-)

V manželstve možno nie je najdôležitejšie to, robiť šťastného toho druhého. Ide skôr o to, urobiť šťastného seba samého a svoje šťastie partnerovi darovať.

Guy Corneau, Anatómia lásky

Zdroj: Projekt Výzvy lásky, Mojmír Voráč

Obrázok zdroj: pixabay.com