Veľa dôležitých rozhodnutí v živote vychádza z kľúčových rozhovorov. Práve oni vnášajú do života dôležité zvraty v postojoch a správaní. Náš život je doslova definovaný kvalitou vzťahov či už v rodine, na pracovisku, vo vedení firmy, ale aj medzi priateľmi a známymi. Niektorí ľudia si vedia záležitosti vyjednať oveľa lepšie ako iní. Majú hneď niekoľko tajomstiev. Jedným z nich je, že jednajú skôr s ľuďmi, než cez ľudí. Sú schopní viesť rozhovory v úprimnejšej a hlbšej rovine a vytvárajú tak novú úroveň spájania; sú schopní transformovať ľudí, situácie a vzťahy. Na druhej strane ľudia, ktorí sa kľúčovým rozhovorom vyhýbajú a komunikácia nepatrí medzi ich silné stránky neraz prichádzajú o vzácne príležitosti v živote, v práci, v kruhu svojich blízkych a pokračujú neustále v zabehaných vzorcoch nežiadúceho správania, ktoré im prinášajú sklamanie a pocit zlyhania a prehry. Ak máme s niekým vo svojom okolí problém a ten si nevydiskutujeme, náš vzťah k danej osobe sa VŽDY zmení a VŽDY K HORŠIEMU.

Náš život sa začne chýliť ku koncu v tej chvíli, keď budeme mlčať o veciach, na ktorých záleží. (Martin L. King)

Čo je to kľúčový rozhovor?

Kľúčový rozhovor je rozhovor medzi dvomi a viacerými osobami spĺňajúci nasledovné atribúty:

 • máte protichodné názory
 • sú prítomné silné emócie
 • ide o veľa

Kľúčové rozhovory je potrebné viesť v rôznych oblastiach nášho života: od ne/úspechov v práci, cez dianie v rodinách až po sexualitu. Na to, aby sme ich úspešne zvládli, potrebujeme byť vybavení niekoľkými komunikačnými zručnosťami, veľkou dávkou sebadisciplíny, empatie, pokory a musíme mať správne nastavený pocit vlastnej hodnoty. Manželské páry, ktoré úspešne zvládajú kľúčové rozhovory, majú dokonca lepšiu imunitu ako tie, ktorých rozhovory sa premenia v hádku (výskum Kiecolt & Glaser). Ďalšie štúdie ukázali, že nefunkčné firmy nie sú tie, ktoré majú problémy, ale tie, ktoré ich nevedia správne medzi sebou odkomunikovať a vyriešiť. Ak sú kľúčové rozhovory vedené správne, dokážu byť doslova prelomové v ďalšom smerovaní firmy, rodiny, priateľstva, manželstva. Ak neúspešne, môžu priniesť katastrofu. Základom všetkých dôležitých rozhovorov nie je predmet, ktorý chceme komunikovať, ale spôsob, ako ho komunikujeme. Ten rozhoduje o všetkom.

Ako začať?

Ak pristupujeme k situácii s nesprávnymi emóciami a nastavením mysle, vstupujeme do rozhovoru s hnevom a vopred druhú osobu odsúdime, len ťažko takýto rozhovor môže dobre dopadnúť. Rozhovor musíme, práve naopak, začať  otvorene a s pozitívnym naladením k druhej osobe. Nesmieme tiež do rozhovoru vstupovať s predstavou, že náš názor je jediný správny. To je veľký omyl. Úspešný rozhovor musí byť založený na vzájomnom rešpekte k názoru druhej osoby. Jedným z najdôležitejších faktorov úspešne vyriešeného rozhovoru je zostať autentický a nezabúdať na to, že akékoľvek slová volíme, vždy nás napokon prezradí reč tela. Tá by mala byť v súlade s tým, čo hovoríme. Ako však pri komunikácii rešpektovať človeka, ktorého v skutočnosti nerešpektujeme? Treba si uvedomiť, že všetci máme svoje chyby a tie jeho sú na tej istej úrovni, ako naše. Namiesto toho, aby ste sa pri rozhovore sústredili na to, čo vás rozdeľuje, sústreďte sa na hodnoty, ktoré vás spájajú.

Hovor, keď si nahnevaný a dočkáš sa svojho najlepšieho prejavu, ktorý budeš navždy ľutovať. (Ambrose Bierce)

Vytvorte bezpečné prostredie

Najskôr musíme docieliť, aby sa náš partner v debate cítil bezpečne. Čím bezpečnejšie sa cíti, tým je pravdepodobnejšie, že sa nám otvorí, diskusia začne naozaj prúdiť a nebude z nej len monológ. Ak sa, naopak, bude cítiť ohrozený, bude sa za každú cenu brániť a zaútočí na vás. Počas celej konverzácie majte na mysli cieľ, ktorý sledujete a nepodliehajte emóciám. V prípade, že by sa vás začali valcovať emócie, vráťte sa na začiatok, alebo si dajte “time out”. Na chvíľku sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite. Poproste o chvíľku strpenia a vyjdite z miestnosti napríklad na toaletu, alebo si choďte vziať pohár vody. O pár minút sa už budete vnímať situáciu úplne inak.

Niekedy sa situácia zvrtne tak, že druhá strana prekrúti vaše slová a tie sa začnú obracať proti vám. V tom prípade sa zastavte a povedzte napr.: “Môžme sa na chvíľu zastaviť? Mojim úmyslom nie je vyvolať v tebe pocit viny. Mojim zámerom je výlučne dospieť k SPOLOČNEJ dohode.” Rešpekt vyjadríme primárne tým, že si trpezlivo vypočujeme, čo nám chce druhá strana povedať. To dokážeme len ak budeme autentický, nezaujatý a pristúpime k problému len ako pozorovateľ, bez hodnotenia.

Je veľmi pravdepodobné, že my pristupujeme k danej osobe s najlepšími úmyslami, no ona sa nemusí nachádzať v rovnakej pozícii a je viac než pravdepodobné, že na nás “vyletí”. V taktom prípade, aby sme v rozhovore dokázali pokračovať, musíme mať na mysli 3 body:

 • sústrediť sa na zámer
 • odmietnuť hrať jeho/jej hru
 • nenechať sa pohltiť emóciami

Majte na pamäti, že máte viac, ako len dve možnosti: 1) buchnúť dvermi 2) vykričať druhej strane bez servítky všetko, čo máte na srdci. Touto cestou by ste sa k riešeniu problému už nedostali. Práve v tomto bode nastupuje na rad bod č.3) Čo chcem dosiahnuť bez čoho? To znamená, sledujem svoj cieľ a musí to byť bez napr. kriku, osočovania, urážok atď. Počas celého rozhovoru sa pridržiavajte svojho zámeru:

 1. Čo skutočne chcem pre seba?
 2. Čo skutočne chcem pre toho druhého?
 3. Čo skutočne chcem pre tento vzťah?

Najdôležitejšou prísadou receptu na úspech je umenie vychádzať s ľuďmi. (Theodore Roosevelt)

Ako viesť kľúčový rozhovor?

 1. Objektívne popíšte situáciu = pozorovanie bez hodnotenia (Keď sa toto deje….)
 2. Vyjadrite svoje pocity (Cítim, prežívam…)
 3. Vyjadrite svoje potreby (Potreboval/a by som…)
 4. Požiadajte o zmenu v správaní (Preto Vás/Ťa chcem požiadať…)
 5. Zistite, či vám druhá strana porozumela.

Zásadným problémom v komunikácii je ilúzia, že k nej skutočne dochádza. (George Bernard Show)

Zdroj: Ako hovoriť keď o niečo ide (Patterson, Grenny, McMillan, Switzler); Projekt Výzvy lásky, Mojmír Voráč