vesela zalozkapotrebujeme: výkres, pastelky, dierkovač, nožnice, lepidlo, bavlnky

Na vystrihnutý kruh si deti nakreslia tvár a nalepia vlasy, či dlhé, alebo krátke. Na dlhšiu časť si dierovačkou spravia tri dierky, kadiaľ prevlečú inú bavlnku a uviažu. telo dokreslia podľa seba a prilepia ku hlave. Hotovo máme peknú záložku do knihy .