K dnešnej práci budete potrebovať farebný výkres, pravítko, kružítko, tenký drátik, drevené alebo iné korálky, nožnice, korkovú zátku a drevenú paličku.

Nám sa ušiel tentokrát pekný vzorovaný výkres. Najprv si vystrihnite z neho štvorec a ceruzkou spojte diagonálne jeho protiľahlé body. V  strede štvorca si nakreslite kruh. Náš veľký štvorec mal dĺžku strany asi 23 cm a polomer kruhu bol približne 3,5 cm.

Nasleduje strihanie podľa diagonál – až po obvod kruhu. Podľa obrázku zahnite jednu stranu, tj. jeden špic vzniknutého trojuholníka a kružítkom prepichnite dierku. Druhá strana zostane nedotknutá. To isté zopakujete pri nasledujúcich trojuholníkoch.

Teraz si odstrihnite dostatočný kus drátika a na jeden jeho koniec pripevnite drevenú korálku. Druhý koniec prevliekate postupne cez dierky v zahnutých častiach výkresu a nakoniec cez stred kruhu na štvorci. Drátik zatiahnete napevno, čím vznikne požadovaný tvar.

Z korkovej zátky si odrežete jeden krúžok a stred prepichnete tak, aby ste ním pretiahli drátik, ktorý na záver obmotáte okolo dreveného konárika. A už len bežíte hľadať vietor. Alebo fúkate z plných pľúc.