Sedí ryba pri potoku

Sedí ryba pri potoku,
drží zlatý meč,
na koho to slovo padne,
ten musí ísť preč.

On, fon, babylon,
pasie kone na výhone,
zlatým bičom pohonuje,
kto ho stratí, ten zaplatí,
iga-miga, zbytný palec,
už, zajačku nechoď dalej.

Dúdú pod vodu,
pod zelenú jahodu.
Krava ručí pod dubom,
zhovára sa s holubom.
A ty milá holubienka,
vystúp von!

Koza rohatá

Ide koza rohatá,
schovajme sa za vráta,
za vrátami stojí vŕba,
pod ňou sa hrá detí hŕba.
Je tam veľký zvon,
ty musíš ísť von.

Na húsky

Húsky, húsky poďte domov.
Nejdeme.
Prečo?
Pre vĺčka.
Čo robí?
Umýva sa.
Čím sa utiera?
Zlatým ručníčkom.
Kto ho pral?
Práčka.
Kto ho vyšíval?
Vyšívačka.
Kto ho žehlil?
Žehlička.
Kto ho sušil?
Sušička.
Húsky, húsky, poďte domov.
Nejdeme.
Dám vám chleba.
Nechceme.
Dám vám žitka.
Ideme!

Pri potoku

Pri potoku stojí vŕba,
pod ňou sa hrá detí hŕba.
Je tam krik a veľký zhon,
a ty, Jurko, hybaj von!

Stojí vŕba pri potoku,
na nej visí zvon.
Na koho to slovo padne,
ten musí ísť von.

Postojačky

Postojačky, posediačky,
vravíme si povedačky.
Kto ich povie bez chyby,
pôjde so mnou na ryby.

Kto pri tom i skákať bude,
odvezie sa v zlatom sude.
Najprv hrky, potom buch,
vysypem ho na lopúch.

Dú, dú pod vodu

Dú, dú pod vodu,
pod zelenú jahodu.
Vlk stojí pod dubom,
zhovára sa s holubom:
Moja holubička,
znes mi dve vajíčka,
od pimplíka do pimplíka,
dika, dika, apatika – von!

Eniky-beniky

Eniky beniky kliky bé
Ábr fábr dominé
Elce pelce
Do pekelce
En ten ben
Hybaj z kola ven.

Eniki, beniki, kliki bé,
aber fáber dominé,
ékus, pekus,
pumpa vlekus,
aja baja bum!

Slnko, slnko

Slnko, slnko,
poď na naše líčka,
dáme ti vajíčka.
Otvoríme vráta,
dáme ti kus zlata.

Slnko, slnko,
poď na naše vráta,
dáme ti kus mláta,
ešte kúštik máme,
i to ti ta dáme.

Na Alinke nájdete aj množstvo ďalších veršovaniek a básničiek pre deti, od veršov pre najmenších až po básničky, ktoré sa lúčia so škôlkou.

Zdroj obrázku: unsplash.com