kluc.png
The wheels on the bus go round and round,
round and round, round and round.
The wheels on the bus go round and round,
all through the town.

The wipers on the bus go Swish, swish, swish;
Swish, swish, swish; Swish, swish, swish.
The wipers on the bus go Swish, swish, swish,
all through the town.

The horn on the bus goes Beep, beep, beep;
Beep, beep, beep; Beep, beep, beep.
The horn on the bus goes Beep, beep, beep,
all through the town..

The money on the bus goes, Clink, clink, clink;
Clink, clink, clink; Clink, clink, clink.
The money on the bus goes, Clink, clink, clink,
all through the town.

The Driver on the bus says “Move on back,
move on back, move on back;”
The Driver on the bus says “Move on back”,
all through the town.

The baby on the bus says “Wah, wah, wah;
Wah, wah, wah; Wah, wah, wah”.
The baby on the bus says “Wah, wah, wah”,
all through the town.

The mommy on the bus says “Shush, shush, shush;
Shush, shush, shush; Shush, shush, shush.”
The mommy on the bus says “Shush, shush, shush”
all through the town.

Obmena:
The doors on the bus go open and shut.
The bell on the bus goes ding-ding-ding.
The lady on the bus says, “Get off my feet”…
The people on the bus say, “We had a nice ride”…
“Your name” on the bus says Let Me Off!

Pri kliknutí na kľúč zaznie melódia piesne.
Na ilustrované video a spievanú pesničku sa môžete pozrieť tu: