My sme žabky rosničky,
ráno máme rozcvičky.
Krk a krk a brekeke
spievame si pri rieke.

Spievame si do rána,
bojíme sa bociana.
Tamto stojí, to je on
skáčme žabky z vody von!