Poľovníctvo je populárna rekreačná činnosť, ktorá zahŕňa nielen sledovanie a odstrel voľne žijúcich zvierat, ale aj starostlivosť o prírodu a prirodzené prostredie živých tvorov. Z rôznych dôvodov je ale nevyhnutné vykonávať takéto činnosti etickým spôsobom. Hovorí sa tomu poľovnícka etika.

Ide o súbor zásad, ktoré usmerňujú poľovníkov správnym spôsobom lovu, rešpektujú zvieratá a ich prostredie a sú v interakcii s inými poľovníkmi aj nepoľovníkmi. Ktoré zásady do takejto etiky patria a pomôžu vám na poľovačke uspieť?

Úcta k zveri

Na úspech v poľovníctve môžete využiť nielen tie najmodernejšie poľovnícke potreby, ale aj dobrý prístup. Ten hovorí, že poľovníci musia rešpektovať zver a správať sa k nej ľudsky. To zahŕňa zabezpečenie rýchleho a bezbolestného usmrtenia zvierat a predchádzanie zbytočnému utrpeniu. Poľovníci by tiež mali zabezpečiť, aby neubližovali necieľovým druhom a nepoškodzovali ich biotopy.

Rešpektovanie zákona

Na pohyb v neznámom teréne je dobré sa poistiť výberom pohodlných AKU topánok. Komfort na úkor ohrozenia prirodzeného prostredia a jeho bezpečnosti je ale trestný. Poľovníci preto musia dodržiavať aj všetky zákony a nariadenia o poľovníctve. To zahŕňa získanie potrebných povolení a licencií a dodržiavanie limitov. Poľovníci by tiež mali zabezpečiť, aby nelovili na zakázaných miestach.

Rešpekt k životnému prostrediu

Poľovníci musia rešpektovať pri love aj životné prostredie a minimalizovať svoj vplyv naň. To zahŕňa predchádzanie odpadom, nepoškodzovanie vegetácie alebo biotopov a minimalizáciu používania motorových vozidiel v poľovníckej oblasti. Kvalitné vaničky do kufra toho znesú naozaj veľa, príroda si s odpadom už tak ľahko a sama ale neporadí.

Úcta k ostatným

Poľovníci musia rešpektovať aj práva ostatných poľovníkov a nepoľovníkov. To zahŕňa vyhýbanie sa nebezpečnému alebo rušivému správaniu počas poľovníckych činností a zachovávať zdvorilosť a rešpekt k ostatným poľovníkom aj nepoľovníkom.

Ak sa teda chcete stať úspešným poľovníkom, nielen dobrá výbava, ale aj vhodné správanie sú pri love dôležité.

(A/PR), zdroj obrázka: UfaBizPhoto/Shutterstock.com