Básničky sú skvelým prostriedkom, ako deti zaujať a naučiť ich niečo nové hravou formou. Verše v nasledujúcich riadkoch sú určené skôr pre menšie deti, ale zabavia sa pri nich aj veľkáči. Môžete tiež skúsiť naše básničky zo školských lavíc a pre staršie ročníky máme vo veršoch prichystané niečo aj na precvičenie tvrdého a mäkkého i.  

Básničky na rozcvičenie prstov pred písaním

***

Palec cvičí hop, hop, hop (kmitanie palcom)
a malíček skok, skok, skok. (kmitanie malíčkom)
Ukazovák sem i tam. (ukazovákom do ľava a do prava)
Všetky prsty cvičiť mám. (kmitanie všetkými prstíkmi)

***

Ja pred každým písaním,
vždy sa pekne postavím. (postaviť sa, vystrieť chrbátik)
Ruky treba rozcvičiť,
na písanie pripraviť. (krúženie pažami)
Od ramena cez lakeť, (krúženie ramenom, lakťom)
k dlaniam a tak prstov päť. (krúženie zápästím a všetkými prstami)
Každý prst je dôležitý,
tak na neho nezabudni. (počítať všetky prsty)

***

1, 2, 3, 4, 5 (prsty oboch rúk ukazujú počet)
rozcvičíme prsty hneď. (kmitanie prstov)
Zatočíme, zamávame (krúženie v zápästí, zamávanie)
a písmenka do zošita ukladáme. (otrasenie rúk)
Všetky moje prsty (rýchle otváranie a zatváranie prstov)
schovali sa v hrsti. (do dlane)

***

Raz sa prsty hádali, akú prácu konali.
Palec ten je silný … (kmitanie palcom)
Ukazovák pilný … (kmitanie ukazovákom)
Prostredník je najdlhší … (kmitanie prostredníkom)
Prsteník je najkrajší … (kmitanie prsteníkom)
Malíček je najmenší … (kmitanie malíčkom)
Rúčky, rúčky, ručičky, máte pekné prstíčky. (kmitanie všetkými prstíkmi)
Máte pekné dlane, zatlieskajme na ne. (potlesk)

***

Každá rúčka má prstíčky, (rýchle kmitanie prstami)
zovrieme ich do pästičky. (zavretie prstov do dlane)
Zaklopeme na vrátka, (poklopanie do lavice)
a to bola rozprávka krátka. (potlesk)

***

Palec, ukazovák, prostredník, prstenník, malíček, (krúžime všetkými prstami)
to je našich pomocníkov päť. (výskok, krúženie pažami)
Palec, ukazovák, prostredník, prstenníček, malý prst, (ukazujeme jednotlivo všetky prsty)
keď ich zovriem, vznikne hrsť. (zavretie prstov do dlane)
Čo máme v hrsti? Samé prsty!

Básnička na prípravu pred písaním

***

Pozor, žiaci - prváci! (očný kontakt s učiteľom)
Čo robíme pri práci?
Zošit mierne nakloníme (nakloniť písanku)
a rovno sa posadíme. (vyrovnať chrbátik)
Oba lakte musia na lavici byť, (položiť lakte na lavicu)
nechceme predsa nosom do lavice ryť. (odmerať si vzdialenosť tváre od písanky)
A chodidlá, kde ich máš?
Na zemi ich vyrovnáš. (položiť nôžky na dlážku)

Básničky na relaxačnú pauzu počas hodiny

***

Nohy chodia, behajú, (beh na mieste)
a pritom sa striedajú. (beh na mieste)
Ľavá, pravá, ľavá, pravá. (dvíhanie príslušnej nohy)
Nepotknú sa so mnou, sláva! (spojené poskoky s rukami nad hlavou)

***

Cvičme, cvičme (hmity zohnutými pažami)
každú chvíľu, (hmity s vystretými rukami)
naberajme novú silu. (krúženie rukami)
Maláci aj veľkáci, (drep – vstyk)
raz z nás budú siláci. (poklus na mieste)
Vysoko je slnko, (vytiahnutie sa na špičkách rukami k slnku)
hlboko je zrnko. (drep)
A cez rieku most, (výskok do širokého stoja s upaženými rukami)
cvičili sme dosť. (výskok do stoja spojného)

***

Ika, fika, gymnastika. (rukami cvičiť smerom ku pleciam)
Zhlboka sa dobre dýcha. (krúženie oboma pažami)
Raz, dva, raz, dva, (pochod na mieste)
na poli je brázda. (podrep)
Po nej hopká jarabica (poklus na mieste)
a na konci otočí sa. (zatočenie)

***

Poďme zahnať únavu,
dajme ruky nad hlavu. (zodvihnúť ruky)
Smelo deti, smelo,
predkláňajme telo. (predkláňanie)
Poskočme si, drepy dva, (poskoky na mieste)
preč je naša únava.
Už sme z malej rozcvičky
svieži ako rybičky.

***

Cvičím, cvičíš, cvičíme, (predpažiť, vzpažiť, upažiť, pripažiť 2x)
vždy to radi robíme.
Poskok raz a dva a tri, (deti poskakujú na jednej aj na oboch nohách)
kričať to sa nepatrí.
Drepy dva a tri a štyri, (deti robia drepy)
trošku sme si pocvičili.
Lietame sťa vtáčik malý, (napodobňujú lietanie)
v učení sa nám vždy darí.

Básničky na zmotivovanie detí, aby sa sústredili

***

Očká, očká pozerajte. Ušká, ušká počúvajte.
Rúčky, vy nič nechytajte a vy, nôžky, nešúchajte,
len ma pekne počúvajte.

***

Abraka-dabraka sim-sala-bim,
hlučného prváka na mušku premením.
Keď sa už utíšim, rovno sa pozriem.
Už som samé ucho, čo nové sa dozviem.

***

My, prváci šikovní, veľmi dobre vieme:
hore letí lietadlo, dole psíček drieme.
Vpravo dvere do triedy, do tej našej máme.
Vľavo sa vždy obzrieme, keď cez cestu prechádzame.
Tabuľa je pred nami, to už predsa vieme!
Za seba sa neobzrieme, tíško pracujeme.

Ak sa vám naše verše páčia, pozrite si i ďalšie zábavné aj náučné básničky a pesničky zo školského prostredia na stránkach Alinky.

Foto: Pexels.com, Pixabay.com