Azbest bol v minulosti často využívaný v stavebníctve. Dôvodom prečo to tak bolo boli jeho veľmi dobré a zaujímavé vlastnosti ktoré sa dali využiť pri výstavbe. Jednou z oceňovaných vlastností je jeho nehorľavosť.

Toto je veľmi výhodná vlastnosť pri jeho použití ako strešnej krytiny. Ďalšia jeho výhoda je odolnosť voči chemikáliám. V minulosti sa azbestové rúry používali bežne v stupačkách bytových domov ako odpadové rúry.

Dnes sa už azbest v takýchto prípadoch nepoužíva, nahradili ho modernejšie materiály a hlavne materiály ktoré nie sú zdraviu škodlivé. Dochádza teda k likvidácii azbestu prevažne zo starších budov.

Zdravotná závadnosť azbestu sa prejavuje hlavne v jeho nežiadúcej vlastnosti ktorou je rozpad na menšie až mikroskopické časti kde hrozí vdýchnutie do dýchacích ciest. V tomto prípade sa stáva azbest karcinogénnou látkou kde hrozí hlavne z dlhodobého hľadiska vážne poškodenie zdravia. Najkritickejšia časť je samozrejme samotný proces likvidácie kde dochádza k manipulácii s azbestovými výrobkami. Na webe www.likvidacia-azbestu.net

Je k danej téme napísané výrazne viac informácií. Z vyššie uvedeného vyplýva, že likvidáciu azbestu môže vykonávať iba skúsená firma a jej zamestnanci. Okrem toho je potrebné tiež vlastniť špeciálne povolenie ktoré povoľuje takúto činnosť. Likvidáciu azbestu na celom Slovensku objednávajte aj online a zbavíte sa takto tohto nežiadúceho materiálu.

(A/PR, foto: pexels.com)