Japonský cisár mal zbierku dvadsiatich kvetinových váz. Bola to najvzácnejšia zbierka váz na svete a cisár bol na ňu nesmierne pyšný. Jedného dna ktosi zo služobníctva nešťastnou náhodou jednu vázu rozbil. Cisár sa veľmi nahneval a previnilca odsúdil na smrť.

Skôr ako popravu vykonal, dozvedel sa o tejto skutočnosti starec. Prišiel k cisárovi a povedal: “Viem zariadiť, že rozbitá váza bude vyzerať ako ostatné.”

Cisár sa potešil, keď počul starcove slová, ukázal mu zbierku svojich váz a povedal: “Tu je devätnásť váz. Mal som ich dvadsať, ale jedna sa rozbila. Oprav tú rozbitú a ja sa ti bohato odmením.”

Starec sa rozohnal palicou a rozbil všetkých devätnásť váz.

Cisár očervenel od hnevu a zreval: “Čo si to urobil, ty hlupák?”

Starec chladne odvetil: “A či nevyzerajú rovnako? Splnil som svoju povinnosť. Každá z týchto váz by znamenala jeden ľudský život. Teraz si môžeš vziať len jeden, ten môj.”

Cisára zaujala múdrosť a neohrozenosť starého muža. Ocenil ju tak, že ani starca, ani svojho sluhu nepotrestal.

Poučenie:

Múdrosť je silnejšia ako hnev