anjelMôj deduško a babička
Mária Chovancová

Mám babičku, mám i dedka,
som ich vnúčik, radosť všetka.
K práci privyká ma dedko,
naučí ma robiť všetko.
 
A babička pečie, varí,
spolu sa nám dobre darí.
Ježiško, starkým zdravia daj
a každý deň im požehnaj.

Otecko a mamička
Otecko a mamička,
zlaté srdce máte,
že sa o mňa toľko,
toľko nastaráte.

Prosba k deťom
Dajže mi dlaničku. Podaj mi dlaň.
Teplú a maličkú. Ocka si chráň.

Ocko ten, pravdaže všecičko vie.
A všetko dokáže a všetko smie.

Ale aj ocko má niekedy strach.
nevládze preskočiť vysoký prah.

Vtedy, môj maličký podaj mu dlaň.
Teplom tej dlaničky chvíľku ho chráň.

Starej mame 
Naša stará mama dobrá milá,
želáme ti, aby si dlho žila.
Rozprávok aby si mala plné dlane.
My ti sľubujeme, nebudeme plané.

Dom
Staviam, staviam veľký dom,
ktože bude bývať v ňom?
Mama, otec, sestrička,
ja i moja babička.

Stará mama  
Oj, všeličo, všeličo má
naša stará mama doma:
Húsku s húsatkami troma,
košík na vajíčka,
mačku aj psíčka.
A rozprávok za vrecúško,
ktoré rado moje uško.

Rozhovor s anjelom
“Anjeličku, môj strážničku,
sadnime si na lavičku.
Už ťa asi krídla bolia.
Lietaš so mnou dookola,
strážiš si ma, chrániš si ma…”

“Deti strážiť, to je drina.
Božie klbká nepokoja,
neposedia, nepostoja,
robia, ako radosť káže,
premôžu ňou všetky stráže.”

“Anjeličku, múdry, biely,
už ti krídla oťaželi.
Sadnime si na lavičku,
zlož si ruky pod hlavičku,
pospi si!”

“A na tú chvíľu,
kým mi sníček vráti silu,
kto to vezme?”
“Pán Boh z neba.
Bude strážiť mňa i teba.”