kluc.pngHere we go looby loo,
Here we go looby light;
Here we go looby loo,
All on a Saturday night!

1- You put your right hand in,
You take your right hand out;
You give your right hand a shake, shake, shake,
And turn yourself about!

Here we go looby loo,
Here we go looby light;
Here we go looby loo,
All on a Saturday night!

2- You put your left hand in,
You take your left hand out;
You give your left hand a shake, shake, shake,
And turn yourself about!

Here we go looby loo,
Here we go looby light;
Here we go looby loo,
All on a Saturday night!

3-You put your right foot in….
4- You put your left foot in….
5- You put your right hip in….
6- You put your left hip in….
7- You put your little head in….
8- You put your whole self in…
etc.

Here we go looby loo,
Here we go looby light;
Here we go looby loo,
All on a Saturday night!

Pri kliknutí na kľúč zaznie melódia piesne.
Na ilustrované video a spievanú pesničku sa môžete pozrieť tu: