potrebujeme: žltý papier, červený papier, makety kuriatok a nôh, lepidlo, nožnice, čierna fixa

Deti 4 ročné si obkreslili kuriatko, nohy vystrihla pani učiteľka a aj zobáčiky. Telo kuriatka si deti vystrihli a nohy a zobáčik nalepili, Fixou nakreslili očko.