Na výkres nakreslíme maketu ovečky. Deti prilepia z hnedých papierov štvorčeky ako nožičky a z oranžového papiera tváričku, ktorú domaľujú. Potom si z bieleho papiera povystrihujete tenké pásiky, ktoré namotáte na pastelku. Vzniknú ruličky, ktoré postupne budete priliepať na telíčko ovečky.

Nápad nám poslala pani učiteľka z materskej školy zo Serede. Ďakujeme.